FORÅR 2024

Lær astrologi 8 søndage online og fysisk i Astrologihuset. 

Det er muligt at deltage online alle gange. 

Kursus for begyndere.

Astrologi er et fantastisk og magisk symbolsprog, der lukker op til, at du kan få et dybt kendskab til dig selv og andre mennesker. Horoskopet viser dine ressourcer og muligheder samt de mønstre, der holder dig tilbage i at være helt dig selv. Hvad er din livsvej, og hvad er du kommet for at bidrage med i dette liv? Med astrologien som værktøj kan du skabe mere glæde og mening i din hverdag og se jorden og menneskers liv i et større perspektiv. Kurset er en generel indføring i astrologiens verden, så det kræver ingen forkundskaber, og alle kan være med.

Datoer: 4.2., 18.2, 24.3, 7.4, 21.4 og 12.5., 2.6, 16.6. fra kl.10-14/15.

4/2  Fysisk. 10-14. De 12 tegn, elementer, dynamikker, det skjulte tegn.

18/2  Fysisk. 10-14. Månen i tegn og element. Fra Månen til Solen over Saturn.

24/3  Fysisk.10-15.  Halvbuer og Månefaser.

7/4  Online. 10-14. Kvadranter og akser.

21/4 Online. 10-15. Husene, Solen og Månen i hus og Merkur i tegn og hus.

12/5 Fysisk. 10-14. Venus, Mars og Ceres i tegn og hus.

2/6 Online. 10-15. Jupiter og Saturn i tegn og hus.

16/6 Online 10-14. Descendanten og IC.                                    

Fysisk fremmøde i Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4., Østerbro.

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til Dropbox samt til skjult gruppe på YouTube.

Pris: 4500 kr. for 8 lørdage. Beløbet kan betales i to rater.8 lørdage kl.10-14/15 i foråret 23

Sted: Både online og fysisk fremmøde i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4., Østerbro.

Datoer: 21.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 22.4., 13.5., 10.6.

På Semester 2 vil vi først se på Chiron, der er en kentaur og ikke en planet. Chiron fortæller om et sår, vi har fået i barndommen, og som vi bærer med os i voksenlivet. Chirons sår rummer en læring, som vi kan bruge til at hjælpe andre, der har et lignende sår. Efter at have set på tegn, huse og de indre planeter på Semester 1, skal vi nu kigge nærmere på to yderplaneter, Uranus og Neptun, samt på det fjerde vigtige ben i horoskopet: aspekter. Aspekter er vinkelafstande mellem planeter og ses som blå, røde og grønne (telefon-) linjer i horoskopet. Hvordan påvirker planeterne hinanden, og hvad "taler" de om? Vi vil endvidere fokusere på Pluto og Eris som planeter samt gennemgå den indre vejs esoteriske udviklingssløjfe, der ligger i dværgplaneterne Eris, Makemake, Haumea og Ceres.

Emner:

1. Chiron

2. Aspekter. Solen og Månen i aspekt

3. Uranus. Merkur i aspekt

4. Neptun. Venus i aspekt.

5. Mars og Ceres i aspekt.

6. Pluto

7. Jupiter til Eris i aspekt

8. Eris. DværgplaneterSemester 3 

8 lørdage kl.10-14/15 i efteråret 

Sted: Både online og fysisk fremmøde i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4., Østerbro.

Datoer: 19.8, 2.9, 16.9, 30.9 og 14.10., 28.10, 25.11., 9.12. (Fysisk)

På Semester 3 vil de to sidste emner i grundtydningen af horoskopet blive gennemgået, nemlig når en planet har det særlige over sig, at den er uaspekteret eller retrograd. Vi vil også se på de to kontrolpunkter for tydningen: måneknuder og lykkepunkt. Disse punkter rummer flere lag af tydning end blot at være kontrolpunkter. Endelige vil vi se på kroppen, symptomer og sensitivitet.

På Semester 3 vil vi også se på sammensatte aspektmønstre som f.eks. dragen, trapezen, rektanglet, omkørslen og pilespidser. Vi træner syntese og fremgangsmåden for en tydning. Kom gerne med horoskoper, som holdet skal tyde. Selvfølgelig med natis (horoskopindehaverens) tilladelse.

Emner:

19.8  Mening, udvikling og livsretning i horoskopet. Lykkepunktet.

2.9    Måneknuder

16.9  Sensitivitet og retrograde planeter.

30.9  De 7 stråler og sjælshoroskopet.

14.10 Aspektmønstre og stråler. Sammensatte aspektmønstre.

28.10 Sekstilmønstre, 6. stråle, drage, trapez, rektangel.

25.11 Særlige planeter: uaspekterede.

9.12 Sjælshoroskopet og stråletriangler.

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til dropbox og til skjult gruppe på YouTube.

Pris:  4500 kr.
Semester 4 - Foråret 2023

Astrologi online 8 onsdage 

Horoskopet i bevægelse: Timing teknikker og livskapitler

Datoer: 18.1, 1.2, 1.3 , 29.3 og 26.4., 24.5, 7.6., 21.6. fra kl.17-20.

Modul 7 - Transitter

18.1  Prognoseteknikker. Aldre og cykler.  
                                                                       
1.2  Planeten rammes/rammer. Transitter Jupiter og Saturn.

1.3 Transitter: Neptun og Uranus 

29.3  Transitter: Pluto og yderplaneter


Modul 8 - Livskapitler

26.4  Solrunder (Solar Return)

24.5 MC i dynamik og livskapitler

7.6 Livskapitler - Progressive månefaser

21.6 Progressioner, progressiv Sol og Måne

Næste semester 4 bliver 8 lørdage i foråret 2024Semester 5 - FORÅR 2023

Korrektion - 5 lørdage + 3 søndage, kl.10-15

Online og fysisk i Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4.

Datoer: 7.1, 18.2, 4.3, 18.3, 1.4, 30.4., 4.6 og 25.6  (fysisk)

7.1. Solbuer (Solar Arc) + horoskoptydning

18.2. Korrektionsmetoder. Simpel aksekorrektion og korrektion med solbuer.

4.3. Korrektion af deltagernes horoskoper. 

18.3. Korrektion med Live Horoscope.

1.4. Træning i horoskoptydning og korrektion.

30.4. Soltegnsastrologi. Astrologiske tidsaldre.

4.6. Eklipser. Øjebliksastrologi.

25.6. Besøg af kanin til horoskoptydning.


Semester 5 - EFTERÅR 2023 - Modul 9 og 10

Astrologi online 8 onsdage 

Modul 9: Korrektion. Modul 10: Sjælshoroskopet

Datoer: 23.8, 6.9, 20.9, 4.10 og 18.10., 1.11, 15.11., 29.11. fra kl.17-20.

Modul 9 - Korrektion

23.8.  Korrektionsmetoder

6.9  Simpel aksekorrektion og solbuekorrektion

20.9 Korrektion med Live Horoscope

4.10  Korrektion

Modul 10 - Sjælshoroskopet

18.10  Den indre vej, de 7 stråler, tegnhuse.

1.11 De tre kors og chakra.

15.11 Stråleherskere og chakra.

21.11 Åndshoroskopet.

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til Dropbox og YouTube.

Pris: 1300/1500 kr. for 4 onsdage. Tilmelding gennem Teosofisk Forening.

Det er ikke nødvendigt at være medlem af foreningen, men du får rabat.Program for Modul 9 om korrektion

23. august
Korrektionsmetoder
I horoskopet står planeterne og akserne med nogle tidsmæssige afstande, som gerne skulle passe med vigtige begivenheder i vores liv. Passer begivenhederne ikke med horoskopets udslag, skal fødselstiden korrigeres. Det er kun akserne, der rettes lidt på ved en korrektion, og ofte vil korrektionen ikke medføre nogen væsentlig ændring i selve tydningen af fødselshoroskopet, medmindre ascendanten, MC’en eller i sjældne tilfælde Månen ligger på en tegngrænse. Det er derfor som regel først, når vi skal pejle os ind på det kommende års indflydelser, at det er vigtigt med et præcist fødselstidspunkt. Den første gang på modul 9 ser vi bredt på de mest anvendte korrektionsmetoder.

6. september
Simpel aksekorrektion og korrektion med solbuer
Til korrektionsbrug vises vigtige begivenheder i vores liv både gennem planeter, der rammer akser, og akser, der rammer planeter. Den anden gang på modul 9 vil vi se på simpel aksekorrektion og korrektion med solbuer. Ved simpel aksekorrektion er det den progressive MC, der dirigeres frem, til den aspekterer en planet. Den progressive MC er god at korrigere med, idet den viser konkrete begivenheder, og de aspekter, den danner, kun indtræffer én gang i ens liv. Transitter derimod bevæger sig flere gang frem og tilbage over det samme gradtal, så det kan være svært at afgøre hvilken af gangene, der er den afgørende. Solbuer viser – ligesom den progressive MC – også begivenheder, der kun sker én gang i livet. Her er det både planeter og akser, der dirigeres frem til de rammer hinanden og hermed udvides mulighederne for at finde begivenheder at korrigere efter.

20. september
Korrektion med Live Horoscope
Når man skal korrigere et horoskop, kan man kigge på horoskoptegningen og tælle graderne mellem MC’en og en planet. MC’en flytter sig en grad hvert fjerde minut, og én grad er lig et år. Når den progressive MC rammer en planet, skal der gerne være en tilsvarende begivenhed det år. Er der ikke det, skal minuttallet/fødselstidspunktet sandsynligvis tilpasses. For solbuer er det alt i horoskopet, både planeter og akser, der fremskrives med ca. 1 grad per år. Denne direktion, hvor 1 grad er lig med 1 år, kan man regne med holder i barndommen og de første unge år. Herefter kan det blive for usikkert at sjusse sig frem på tegningen, og man må slå over på prognose for at se det præcise år. I stedet for at tælle grader på horoskoptegningen er en anden metode at indtaste alle vigtige livsbegivenheder i oversigten over den progressive MC i Live Horoscope og rette på minutterne til tidslinjen matcher begivenhederne. Vi ser på begge metoder.

4. oktober
Øvelser i korrektion                                                                                                                                
Som øvelse i at lære korrektion vil der indgå forskellige horoskopeksempler og opgaver, og vi vil naturligvis korrigere deltagernes egne horoskoper, hvis det ønskes. I det omfang tiden tillader det, opfordres deltagerne til også at medbringe eksempler på andre horoskoper, de gerne vil have korrigeret.


Program for Modul 10 om sjælshoroskopet

18. oktober 
Den indre vej, de syv stråler, tegnhuse
På et tidspunkt i vores liv ofte efter en krise, bliver vi interesseret i at finde den dybere mening med vores liv, hvorfor vi er kommet, og hvordan vi kan være til gavn for andre mennesker. Vi kan føle nogle stærke impulser til at give vores bidrag til at gøre verden til et bedre sted. Denne trang til se ud over sig selv, gøre det gode og hjælpe andre kaldes at gå den indre vej. Horoskopmæssigt vil vi da gå fra Placidus til tegnhuse og se, om der er ændringer på nogle livsområder, når fokus er på den indre vej. Disse sjæls- og åndsimpulser ligger som evner, der presser på, for at vi skal udfolde os i en bestemt retning i dette liv. Hvor og hvordan disse kan bruges, kan vi få en bedre forståelse af ved at se på de syv stråler og stråletrianglerne i vores sjæls- og åndshoroskop samt gennem en esoteriske tydning af ascendanten og MC. I første omgang ser vi på skiftet til tegnhuse.

1. november
De tre kors og chakra
De syv stråler sidder på tre kors. Korsene fortæller både om menneskets udviklingsproces samt viser, hvilke evner og temaer, der er særligt aktive i denne inkarnation for nati (horoskopindehaveren). De syv stråler har også hver forbindelse til et chakra og den fysiske krop. Vi ser på deltagernes stråler. Hvad betyder det, når man har mange stråletriangler i sit horoskop, hvor ligger fokus så? Eller måske ingen stråletriangler? Vi ser på haltende stråletriangler og det progressive sjælshoroskop.

15. november
Stråleherskere og chakra
De syv stråler er hver forbundet med et chakra og rummer både en højfrekvent og en lavfrekvent planet. Rejsen fra den lavfrekvente til den højfrekvente planet fortæller om en udviklingsproces, vi må igennem, hvor vi giver afkald på egoets egenvilje og overgiver os til den højere vilje. Vi gennemgår, hvilken udvikling der ligger i disse planetpar. Har man en bestemt stråle i sit horoskop, er det interessant at se på den højfrekvente planethersker, idet strålen som sjælsimpuls mærkes særligt markant gennem denne planets placering i personhoroskopet.

29. november
Åndshoroskopet
Vi ser også på åndshoroskopets triangler og tydning. Åndshoroskopet viser, hvad vi hver især er kommet for at bidrage med som en lille brik i menneskeheden. Vi undersøger, hvilke evner vi har med denne gang, og hvordan kan vi bruge dem. Også MC’en viser åndens mål eller hensigt med inkarnationen. Alt lander dog i personhoroskopet, for det er her, vi udfører både sjælens og åndens hensigt i praksis.


Tilmelding til nyhedsbrev