Astrologisk Diplomuddannelse


Astrologisk Diplomuddannelse er for dig der gerne vil lære psykologisk og esoterisk astrologi.

Esoterisk astrologi kunne også kaldes for spirituel eller bevidsthedsorienteret astrologi.

Udgangspunktet er, at vi er sjæle eller lysvæsener, der er inkarneret i en krop, og ikke en krop, der har en sjæl. 

Vi er kommet på jorden dels for at udvikle os selv som mennesker gennem øget bevidsthed om os selv, men også for

at bidrage til at gøre jorden til et bedre sted at være for alle ved at rense ud i gamle tilstande og leve ud fra hjertet. 


Astrologi

Astrologien bygger på antagelsen at som foroven så forneden, som i det ydre så i det indre, som i det store så i det små.

Når vi bliver født, stempler vi ind på jorden så at sige, og vi kan således herefter se vores liv afspejlet i vores fødselshoroskop

og planetbevægelserne på himlen. Det kan lyde som det rene trylleri, men du vil opleve, at astrologien virker, og at du ved

at lære at tyde horoskopet kan få både overblik, indblik, mening og retning i dit liv. Noget andet ganske særligt ved

astrologien er det tidsmæssige perspektiv, den giver, idet horoskopet kan vise både fortid, nutid og fremtid samt hvor lang tid

en tilstand varer.


Diplomuddannelse

Uddannelsen er på fem semestre. Der udstedes deltagerbevis efter hvert år og diplom efter endt uddannelse uden eksamen.

Den teoretiske gennemgang af de astrologiske emner bliver levende og praktisk anvendt gennem brugen af mange horoskopeksempler fra både kendte mennesker og deltagernes egne horoskoper. Pensum er Claus Houlbergs bøger, som uddannelsen bygger på, og som man både kan læse eller lytte til, da flere af bøgerne er tidligere radioudsendelser.


Oversigt over uddannelsens indhold


Semester 1 - Horoskopets byggesten

Her lærer du om tegn, elementer og dynamikker, de 14 planeter samt halvbuer, kvadranter og huse.

Du vil allerede efter det første semester være i stand til at tyde vigtige dele af et fødselshoroskop.


Semester 2 - Kombinatorik og aspektmønstre

Fokus er kombinatorik, hvor det handler om planeter i aspekt til andre planeter og aspektmønstre. 

Vi ser på samspillet af planeterne, hvordan de påvirker hinanden og hvad de "taler om".


Semester 3 - Syntese

Her vil du få træning i at få overblik over et fødselshoroskop og repetition af grundstoffet.

Introduktion af sjælshoroskopet og stråletriangler.


Semester 4 - Horoskopet i bevægelse

Horoskopet i bevægelse omhandler transitter og progressioner. Hvor står planeterne nu, hvordan man kan se fortidige begivenheder afspejlet i horoskopet, og hvilke muligheder er oplagte for det kommende år.


Semester 5 - Korrektion

Du lærer at rette horoskopet tidsmæssigt til, så fødselstidspunktet stemmer overens med de begivenheder,

der er sket i personens liv. Træning af korrektion og horoskoptydning. Den gode klientsamtale. Moral og etik. Tilmelding til Semester 1 efterår 21 - kommer snart

Tilmelding til Online kursus efterår 21 - kommer snartSemester 1 - forår 21

8 søndage i forårssemestret kl. 10.00-15.00:  28.2., 7.3., 21.3., 18.4., 2.5, 16.5., 6.6. og 20.6.

Sted: Lokale X, Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4.th, 2100 Kbh Ø.

Pris: 3650 kr.  Reserver din plads ved at indbetale depositum på 500 kr. 

Materiale: Horoskopets fem porte af Claus Houlberg. Bogen kan købes i Astrologihusets boghandel for 160 kr.


Tilmelding til Semester 2 - efterår 21

8 søndage i efterårssemestret kl. 10.00-15.00: 8.8., 22.8., 5.9., 26.9, 10.10., 31.10., 21/11. og 5.12.

Sted: Lokale X, Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4.th, 2100 Kbh Ø

Pris: 3799 kr. Reserver din plads ved at indbetale depositum på 500 kr.

Materiale: Horoskopets mønstre af Claus Houlberg. Bogen kan købes i Astrologihusets boghandel for 180 kr.