Personlig session

Spørgsmål

En personlig session er en samtale, der tager udgangspunkt i et eller flere spørgsmål, du stiller om tematikker i dit liv, som du gerne vil have belyst. Det kan f.eks. være om parforhold, muligheder for at møde en kæreste, om din jobsituation eller uddannelse, økonomi eller boligforhold. Måske føler du, at du er nået til en skillevej, at tiden er inde til, at du træffer nogle vigtige valg omkring, hvilken retning du skal gå. Hvis du føler dig utilfreds med dit liv, kan det være, fordi du ikke bruger dine evner og ressourcer fuldt ud. Det kan også være, at du bekymrer dig om, hvordan du kan leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv, når du ikke arbejder længere.


Udfordringer og ressourcer

Udover dine spørgsmål vil jeg se på dine personlighedstræk, hvilke ressourcer du kan trække på, og hvilke mønstre der eventuelt forhindrer dig i at udfolde det liv, som du ønsker. Horoskopet viser de livsområder, der er din største udfordring, hvor det handler om at indhente erfaring nok eller ændre dit perspektiv fuldstændigt.

Udviklingsvej

Horoskopet viser også en udviklingsvej for dig, hvor der er nogle bestemte kvaliteter og livsområder, som du skal give slip på og andre du skal arbejde henimod at udvikle i dig selv. Der er ligefrem et punkt, lykkepunktet, som er en slags genvej eller indre elevator til at leve meningsfuldt.


Fremtidige muligheder

Jeg vil også se på det kommende års muligheder. Du er kaptajnen i dit liv, og bestemmer selv, men det er nemmere at sejle derhen, hvor der er medvind. Jo bedre du kender dig selv, desto friere kan du se din situation og tør vælge det, der føles rigtigt.


Korrigeret fødselstidspunkt

Når du får lagt dit horoskop, er det vigtigt, at du har det rigtige fødselstidspunkt, så det passer med de begivenheder, der er sket i dit liv. Tidspunktet skal gerne være fra en nedskreven kilde, eller du kan få det oplyst af Rigsarkivet. Ofte er der brug for, at tidspunktet rettes lidt til. Hvis du ikke er sikker på at have et korrekt fødselstidspunkt og gerne vil have, at jeg korrigerer det, skal du sende mig en liste med et par vigtige begivenheder for hvert tiår af dit liv. Vær så præcis som muligt omkring, hvornår de fandt sted, og skriv også, hvordan du følelsesmæssigt oplevede dem. Var de f.eks. negative eller positive? En korrektion af dit fødselstidspunkt er ikke en del af den personlige session og koster 895 kr.


Hvad kan jeg få ud af en session?

En session kan give dig overblik over din situation lige nu. Du kan få svar på vigtige spørgsmål og en køreplan for, hvad du skal fokusere på i det kommende år. Du kan få sat tingene i perspektiv og få en bedre forståelse af dig selv der, hvor du er lige nu.


Hvor foregår sessionen?

Sessionen kan finde sted online med Zoom, hvor du efterfølgende modtager optagelsen af sessionen på email med et link til min dropbox. Samtalen kan også finde sted ved personligt fremmøde i Virum, hvor jeg anbefaler, at du optager samtalen på din telefon. Jeg kan i visse særlige tilfælde komme til dig i Københavnsområdet.


Varighed og pris

Sessionen varer 1 1/2 - 2 timer. Prisen er 1500 kr. og inkluderer forberedelse og samtale. Afbud er muligt op til 24 timer før. 


Glæder mig til at se dig!Tilmelding til nyhedsbrev