Astrologiske sessioner

En astrologisk session er en samtale omkring dit personlige horoskop, der tager udgangspunkt i nogle spørgsmål om tematikker i dit liv, som du gerne vil have belyst. 


Personlig session

En personlig session kan typisk handle om din livsvej og livsformål, om du er på rette vej eller hvordan du får løst nogle personlige tematikker. Det kan også være, at du har spørgsmål omkring, hvornår du har gode muligheder for at møde en kæreste eller skifte job eller hvilken type job/uddannelse du vil være glad for og føle dig hjemme i.

 

Mini session

En mini session er god, hvis du har et spørgsmål eller et enkelt tema i dit liv, som du gerne vil have belyst.


Synastri session

En synastri session handler om forholdet mellem mennesker, typisk om parforhold. Her sammen-holdes to horoskoper for at se, hvordan I påvirker hinanden, og hvad I kan sammen. 


Hvad handler sessionen om? 

Udover dine spørgsmål vil jeg se på dine personlighedstræk, hvilke ressourcer du kan trække på og hvilke mønstre, der eventuelt forhindrer dig i at udfolde det liv, som du ønsker. Derudover vil jeg se på det kommende års muligheder.


Er fødselstidspunktet korrigeret?

Når du får lagt dit horoskop, er det vigtigt, at det har det rigtige fødselstidspunkt. Hvis det bare er fire minutter forkert, vil det forrykke begivenhederne med et år. Derfor skal fødselstiden rettes ind, så den passer med de ting, der er sket hidtil. Det gøres ved, at du sender mig en liste med et par vigtige begivenheder for hvert tiår af dit liv. 

Vær så præcis som mulig omkring, hvornår de fandt sted, og skriv også, hvordan du følelsesmæssigt oplevede dem. Var de f.eks. negative eller posive? 


Det praktiske omkring sessionerne

Sessionen finder typisk sted online med Zoom, hvor du efterfølgende modtager optagelsen af sessionen på email med et link til min dropbox. Sessionen kan dog også foregå ved personligt fremmøde i Virum, hvor jeg anbefaler, at du optager samtalen på din telefon. Jeg kan i visse tilfælde komme til dig i Københavnsområdet.


Varighed og betaling

En sessionen varer typisk 1 1/2 time - 2 timer. Prisen er inklusiv forberedelse, og afbud er muligt op til 24 timer før.


Hvad kan jeg få ud en af en session?

Bedre forståelse af dig selv

En køreplan for hvad du skal fokusere på

Overblik over din situation lige nu

Svar på vigtige spørgsmål

Tidshorisont over muligheder i den nærmeste fremtidTegning af fødselshoroskop

Prognosetegning for 2023

Akseaspekter for 2020

Numerologisk session

En numerologisk sessionen handler om at se på energien i dine navne eller virksomheds navne. Navne er energibærere, som kan støtte dig og give dig gennemslagskraft eller være tyngende og gøre, at du tiltrækker dig mange udfordringer.

Se nærmere omkring sessionerne her


Tilmelding til nyhedsbrev