Semester 2


Foråret 2024

8 lørdage online og fysisk 

Datoer og indhold: 

27. januar   Online    Chiron

10. februar  Fysisk    Aspekter. Solen og Månen i aspekt

24. februar  Online    Uranus. Merkur i aspekt

23. marts     Fysisk    Neptun. Venus i aspekt. Astrologiske tidsaldre.

6. april         Online     Pluto

20. april       Online    Mars og Ceres i aspekt. Jupiter-Uranus konjunktionen.

18. maj        Fysisk     Jupiter til Eris i aspekt

15. juni        Fysisk     Ceres. Eris. Dværgplaneter