INFOMØDE LØRDAG DEN 17. JUNI 2023 KL.11-14 I ASTROLOGIHUSET PÅ ØSTERBRO

Lær astrologi - kursus for begyndere 8 lørdage i efteråret

Astrologi er et fantastisk og magisk symbolsprog, der lukker op til, at du kan få et dybt kendskab til dig selv og andre mennesker. Horoskopet viser dine ressourcer og muligheder samt de mønstre, der holder dig tilbage i at være helt dig selv. Hvad er din livsvej, og hvad er du kommet for at bidrage med i dette liv? Med astrologien som værktøj kan du skabe mere glæde og mening i din hverdag og se jorden og menneskers liv i et større perspektiv. Kurset er en generel indføring i astrologiens verden, så det kræver ingen forkundskaber, og alle kan være med.

Datoer: 26.8., 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11., 18.11, 2.12. fra kl.10-14./15. 

5 gange online og 3 gange fysisk.

26.8  De 12 tegn, elementer, dynamikker, det skjulte tegn. 

9.9  Månen i tegn og element. Fra Månen til Solen over Saturn.

23.9  Halvbuer og Månefaser. .

7.10  Kvadranter og akser.

21.10 Husene, Solen og Månen i hus. Merkur i tegn og hus.

4.11 Venus, Mars og Ceres i tegn og hus.

18.11 Jupiter og Saturn i tegn og hus.

2.12 Descendanten og IC.

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til dropbox samt til skjult gruppe på YouTube.

Pris: 4500 kr. for 8 lørdage. Beløbet kan betales i to rater.8 lørdage kl.10-14/15 i foråret 23

Sted: Både online og fysisk fremmøde i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4., Østerbro.

Datoer: 21.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 22.4., 13.5., 10.6.

På Semester 2 vil vi først se på Chiron, der er en kentaur og ikke en planet. Chiron fortæller om et sår, vi har fået i barndommen, og som vi bærer med os i voksenlivet. Chirons sår rummer en læring, som vi kan bruge til at hjælpe andre, der har et lignende sår. Efter at have set på tegn, huse og de indre planeter på Semester 1, skal vi nu kigge nærmere på to yderplaneter, Uranus og Neptun, samt på det fjerde vigtige ben i horoskopet: aspekter. Aspekter er vinkelafstande mellem planeter og ses som blå, røde og grønne (telefon-) linjer i horoskopet. Hvordan påvirker planeterne hinanden, og hvad "taler" de om? Vi vil endvidere fokusere på Pluto og Eris som planeter samt gennemgå den indre vejs esoteriske udviklingssløjfe, der ligger i dværgplaneterne Eris, Makemake, Haumea og Ceres.

Emner:

1. Chiron

2. Aspekter. Solen og Månen i aspekt

3. Uranus. Merkur i aspekt

4. Neptun. Venus i aspekt.

5. Mars og Ceres i aspekt.

6. Pluto

7. Jupiter til Eris i aspekt

8. Eris. DværgplaneterSemester 3 

8 lørdage kl.10-14/15 i efteråret 

Sted: Både online og fysisk fremmøde i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4., Østerbro.

Datoer: 19.8, 2.9, 16.9, 30.9 og 14.10., 28.10, 25.11., 9.12. (Fysisk)

På Semester 3 vil de to sidste emner i grundtydningen af horoskopet blive gennemgået, nemlig når en planet har det særlige over sig, at den er uaspekteret eller retrograd. Vi vil også se på de to kontrolpunkter for tydningen: måneknuder og lykkepunkt. Disse punkter rummer flere lag af tydning end blot at være kontrolpunkter. Endelige vil vi se på kroppen, symptomer og sensitivitet.

På Semester 3 vil vi også se på sammensatte aspektmønstre som f.eks. dragen, trapezen, rektanglet, omkørslen og pilespidser. Vi træner syntese og fremgangsmåden for en tydning. Kom gerne med horoskoper, som holdet skal tyde. Selvfølgelig med natis (horoskopindehaverens) tilladelse.

Emner:

19.8  Uaspekterede planeter og retrograde planeter.

2.9    Månenknuder

16.9  Lykkepunkt.

30.9  Sensitivitet

14.10 Aspekter 2 - sammensatte mønstre

28.10 Træning i syntese

25.11 Træning i syntese

9.12 Træning i syntese

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til dropbox og til skjult gruppe på YouTube.

Pris:  4500 kr.
Semester 4 - Foråret 2023

Astrologi online 8 onsdage 

Horoskopet i bevægelse: Timing teknikker og livskapitler

Datoer: 18.1, 1.2, 1.3 , 29.3 og 26.4., 24.5, 7.6., 21.6. fra kl.17-20.

Modul 7 - Transitter

18.1  Prognoseteknikker. Aldre og cykler.  
                                                                       
1.2  Planeten rammes/rammer. Transitter Jupiter og Saturn.

1.3 Transitter: Neptun og Uranus 

29.3  Transitter: Pluto og yderplaneter


Modul 8 - Livskapitler

26.4  Solrunder (Solar Return)

24.5 MC i dynamik og livskapitler

7.6 Livskapitler - Progressive månefaser

21.6 Progressioner, progressiv Sol og Måne

Næste semester 4 bliver 8 lørdage i foråret 2024Semester 5 - Forår 2023

Korrektion - 5 lørdage + 3 søndage, kl.10-15

Online og fysisk i Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4.

Datoer: 7.1, 18.2, 4.3, 18.3, 1.4, 30.4., 4.6 og 25.6  (fysisk)

7.1. Solbuer (Solar Arc) + horoskoptydning

18.2. Korrektionsmetoder.

4.3. Korrektion af deltagernes horoskoper. 

18.3. Simpelaksekorrektion og Solbuekorrektion.

1.4. Korrektion med Live Horoscope.

30.4. Træning i horoskoptydning og korrektion

4.6. Træning i horoskoptydning og korrektion

25.6. Klientsamtaler. Etik.

Pris 4000 kr. for 8 gange Teglværksgade 37 4., Østerbro.Semester 5 - Efterår 2023 - Modul 9 og 10

Astrologi online 8 onsdage 

Horoskopet i bevægelse: Timing teknikker og livskapitler

Datoer: 16.8, 30.8, 13.9 , 27.9 og 11.10., 25.10, 8.11., 22.11. fra kl.17-20.

Modul 9 - Korrektion

16.8.  Korrektionsmetoder

30.8  Simpel aksekorrektion og solbuekorrektion

13.9 Korrektion med Live Horoscope

27.9  Korrektion

Modul 10 - Træning i horoskoptydning

11.10  Eklipser

25.10 Træning i horoskoptydning

8.11 Træning i horoskoptydning

22.11 Klientsamtaler. Etik.

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til Dropbox og YouTube.

Pris: 1300/1500 kr. for 4 onsdage. Tilmelding gennem Teosofisk Forening.

Det er ikke nødvendigt at være medlem af foreningen, men du får rabat.


Tilmelding til nyhedsbrev