INFOMØDE SØNDAG DEN 26. JUNI KL.11-15 I ASTROLOGIHUSET PÅ ØSTERBRO

Lær astrologi - kursus for begyndere 8 lørdage i efteråret

Astrologi er et fantastisk og magisk symbolsprog, der lukker op til, at du kan få et dybt kendskab til dig selv og andre mennesker. Horoskopet viser dine ressourcer og muligheder samt de mønstre, der holder dig tilbage i at være helt dig selv. Hvad er din livsvej, og hvad er du kommet for at bidrage med i dette liv? Med astrologien som værktøj kan du skabe mere glæde og mening i din hverdag og se jorden og menneskers liv i et større perspektiv. Kurset er en generel indføring i astrologiens verden, så det kræver ingen forkundskaber, og alle kan være med.

Datoer: 13.8, 10.9, 24.9, 8.10, 22.10., 5.11, 19.11., 3.12. fra kl.10-14./15.

13.8  De 12 tegn, elementer, dynamikker, det skjulte tegn.

10.9  Månen i tegn og element. Fra Månen til Solen over Saturn.

24.9  Halvbuer og Månefaser. .

8.10  Kvadranter og akser.

22.10 Husene, Solen og Månen i hus. Merkur i tegn og hus.

5.11 Venus, Mars og Ceres i tegn og hus.

19.11 Jupiter og Saturn i tegn og hus.

3.12 Descendanten og IC.

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til dropbox.

Pris: 4000 kr. for 8 lørdage. Beløbet kan betales i to rater.8 lørdage kl.10-15 i foråret 23

Datoer på vej

På Semester 2 vil vi først se på Chiron, der er en kentaur og ikke en planet. Chiron fortæller om et sår, vi har fået i barndommen, og som vi bærer med os i voksenlivet. Chirons sår rummer en læring, som vi kan bruge til at hjælpe andre, der har et lignende sår. Efter at have set på tegn, huse og de indre planeter på Semester 1, skal vi nu kigge nærmere på to yderplaneter, Uranus og Neptun, samt på det fjerde vigtige ben i horoskopet: aspekter. Aspekter er vinkelafstande mellem planeter og ses som blå, røde og grønne (telefon-) linjer i horoskopet. Hvordan påvirker planeterne hinanden, og hvad "taler" de om? Vi vil endvidere fokusere på Pluto og Eris som planeter samt gennemgå den indre vejs esoteriske udviklingssløjfe, der ligger i dværgplaneterne Eris, Makemake, Haumea og Ceres.

Emner:

1. Chiron

2. Aspekter. Solen og Månen i aspekt

3. Uranus. Merkur i aspekt

4. Neptun. Venus i aspekt.

5. Mars og Ceres i aspekt.

6. Pluto

7. Jupiter til Eris i aspekt

8. Eris. Dværgplaneter

Pris 4100 kr. for 8 lørdage.

Sted: Både online og fysisk møde i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4., Østerbro.Semester 3 online: Modul 5 og 6

8 onsdage kl.17-20 i efteråret 

På Modul 5 vil de to sidste emner i grundtydningen af horoskopet blive gennemgået, nemlig når en planet har det særlige over sig, at den er uaspekteret eller retrograd. Vi vil også se på de to kontrolpunkter for tydningen: måneknuder og lykkepunkt. Disse punkter rummer flere lag af tydning end blot at være kontrolpunkter. Endelige vil vi se på kroppen, symptomer og sensitivitet.

På modul 6 vil vi se på sammensatte aspektmønstre som f.eks. dragen, trapezen, omkørslen og pilespidser. Herefter vil vi holde halvvejs en pause med at fylde nyt stof på og i stedet træne syntese og fremgangsmåden for en tydning. Kom gerne med horoskoper, som holdet skal tyde. Selvfølgelig med natis (horoskopindehaverens) tilladelse.

Datoer: 24.8, 7.9, 21.9, 5.10 og 2.11., 16.11, 30.11., 14.12. fra kl.17-20.

Modul 5

24.8  Uaspekterede planeter og retrograde planeter.

7.9    Månenknuder

21.9  Lykkepunkt.

5.10  Sensitivitet

Modul 6

2.11 Aspekter 2 - sammensatte mønstre

16.11 Træning i syntese

30.11 Træning i syntese

14.12 Træning i syntese

Undervisningen foregår på Zoom, og du får efterfølgende optagelse af dagen tilsendt som et link til dropbox.

Pris: 1300/1500 kr. for 4 onsdage. Tilmelding gennem Teosofisk Forening

Det er ikke nødvendigt at være medlem af foreningen, men du får rabat.
Semester 4 - 8 søndage kl.10-15 i efteråret 23

Online og fysisk i Astrologihuset

Datoer: 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 13.11., 27.11 og 11.12.  (Fysisk)

Horoskopet i bevægelse og korrektion.

Timing teknikker.

Simpel aksekorrektion.

Pris 4100 kr. for 8 gange Teglværksgade 37 4., Østerbro.


Tilmelding til nyhedsbrev