Semester 2


Foråret 2023


8 lørdage i foråret 2023

Datoer: 

21. januar    Fysisk    Chiron

11. februar   Fysisk    Aspekter. Solen og Månen i aspekt

25. februar  Online    Uranus. Merkur i aspekt

11. marts     Fysisk    Neptun. Venus i aspekt

25. marts     Online    Mars og Ceres i aspekt

22. april        Online   Pluto

13. maj         Fysisk    Jupiter til Eris i aspekt

10. juni         Online    Eris. Dværgplaneter


Pris 4000 kr. for 8 gange både online og fysisk møde i Astrologihuset, Teglværksgade 37 4., Østerbro.