Semester 2


Foråret 2024

8 lørdage online og fysisk 

Datoer og indhold: 

27. januar   Online    Chiron

10. februar  Fysisk    Aspekter. Solen og Månen i aspekt

24. februar  Online    Uranus. Merkur i aspekt

23. marts       Fysisk    Neptun. Venus i aspekt

6. april     Online    Mars og Ceres i aspekt

20. april          Online    Pluto

11. maj        Fysisk    Jupiter til Eris i aspekt

8. juni          Fysisk    Eris. Dværgplaneter


Ret til ændringer forbeholdes.